Czas realizacji zamówienia

 1. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 1-5 dni roboczych od momentu przyjęcia, jeśli towar znajduje się w magazynie.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: przesyłka pocztowa, paczkomaty, przesyłka kurierska, odbiór osobisty.
 3. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz do krajów z rozwijanej listy udostępnionej na etapie wpisywania adresu wysyłki.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazanym  w Formularzu Zamówienia adresie wysyłki.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w przypadku wybrania opcji Paczka w Weekend.
 6. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu i/lub dostawców tych usług. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Towaru liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 9. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 10. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 11. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę z powodu nieodebrania go przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną w celu ustalenia przyczyn nieodebrania Towaru. W razie braku odpowiedzi w terminie 7 dni, Sprzedawca odstąpi od Umowy i zwróci Klientowi uiszczoną Cenę, potrącając koszt jego zwrotu do Sprzedawcy oraz koszt Dostawy, chyba że Sprzedawca zagwarantował bezpłatny zwrot.
 12. Ponowna wysyłka Towaru niepodjętego z winy Klienta, następuje po dokonaniu przez niego zapłaty kosztów zwrotu, ponownej dostawy i ewentualnie Ceny (w razie wyboru pierwotnie sposobu płatności przy odbiorze), bez możliwości skorzystania z dostawy „za pobraniem”. Przedpłata powinna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 13. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich możliwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu.
Shopping Cart